dr. saša novak  
                     
 
 
home
 
biography
 
research
 
projects
 
bibliography
 
patents & innovations
 
students
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patents:

NOVAK, Saša, DRNOVŠEK, Nataša, MURN, Gregor. Kostni vsadki v večslojno prevleko in postopek jnjihove priprave: pat. no. SI 23420 A. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 31. jan. 2012.

NOVAK, Saša, DRNOVŠEK, Nataša. Bioaktivna in fotokatalitska prevleka na kovinskih ortopedskih in dentalnih vsadkih in postopek priprave: pat. no. SI 23312A. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2011

NOVAK, Saša, DRNOVŠEK, Nataša, MURN, Gregor. Implant having a multilayer coating and process for preparing thereof;  P-201000217. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2010.

NOVAK, Saša, MEJAK, Katja, VESKOVIČ BUKUDUR, Stojana. Postopek hidrofobiziranja keramičnega prahu z nanosom organske prevlek v vodni suspenziji: pat. apl. 200600004. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2006.

NOVAK, Saša, MAČEK, Srečo, DRAŽIĆ, Goran: A process and device for monitoring solidification of ceramic aqueous suspensions in closed molds (Postopek in naprava za nadzor strjevanja keramičnih vodnih suspenzij z zaprtih kalupih): patent št. SI 21150 A. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2003.

KOBE, Spomenka, NOVAK, Saša, MCGUINESS, Paul J., ŠKULJ, Irena: Corrosion  protection of powders based on  intermetallic alloys of rare-earth and transition elements for permanent magnets (Korozijska zaščita prahov na osnovi intermetalnih zlitin redkih zemelj in elementov prehoda za izdelavo trajnih megnetov): patent št. 20028. Ljubljana: Republika Slovenija, Urad RS za intelektualno lastnino, 2000.

NOVAK, Saša, SUŠNIK, Dimitrij, KOSMAČ, Tomaž, ETEROVIČ, Darko, MALOVRH, S.. A process and device for injection moulding amorphous SiO2 ceramics (Postopek in naprava za pripravo amorfne kremenčeve keramike z brizganjem): patent SI št. 9200210 A. 1994.

KOSMAČ, Tomaž, NOVAK, Saša, ETEROVIČ, Darko, SAJKO, Marjan. A process for forming ceramic products from an aqueous suspension with a high solids content : European patent no. EP 0-813-508 B1. 1999.

KOSMAČ, Tomaž, NOVAK, Saša, SAJKO, Marjan, ETEROVIČ, Darko. A process for forming ceramic products from an aqueous suspension with a high solids content (Postopek oblikovanja keramičnih izdelkov iz vodne suspenzije z visokim deležem suhe snovi): patent SI št. 9500073. 1996.

Innovations

NOVAK, Saša, VESKOVIČ BUKUDUR, Stojana. Hydrophobisation of powder for low-pressure injection moulding of alumina ceramics (Hidrofobiziranje prahu za nizkotlačno brizganje keramike na osnovi Al2O3): tehnična izboljšava. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2000.

KOSMAČ, Tomaž, NOVAK, Saša, VIDOVIĆ, Krunoslav, VESKOVIČ BUKUDUR, Stojana. Zamenjava talila za visokoaluminatno keramiko : tehnična izboljšava. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2000.